Na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wpływa wiele czynników, począwszy od ostrożności kierowców, poprzez warunki atmosferyczne, na stanie nawierzchni kończąc. Aby zapobiec groźnym wypadkom i podnieść komfort prowadzenia pojazdów, na polskich drogach często prowadzone są prace remontowe. Niestety, remont nawierzchni wiąże się z chwilowymi niedogodnościami. Podczas trwających prac konieczne jest wygradzanie jezdni i zmiana organizacji ruchu. W jaki sposób zabezpiecza się jezdnię w czasie remontu? Sprawdź!

Wygradzanie jezdni dla większego bezpieczeństwa

Najważniejszą jednostką nadzorującą polskie drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zanim prace remontowe ruszą na dobre, konieczne jest stworzenie planu tymczasowej organizacji ruchu. Szczegółowy dokument musi zawierać między innymi harmonogram prac i zasady, według których będzie odbywał się ruch na danym odcinku. Prace mogą ruszyć dopiero wtedy, kiedy plan zostanie zaakceptowany przez GDDKiA.

Podstawowym działaniem pozwalającym zabezpieczyć remontowany odcinek jest wygradzanie jezdni. Dzięki stworzeniu nowych pasów możliwe jest zachowanie płynności jazdy, zminimalizowanie korków i zabezpieczenie osób pracujących na jezdni. Podczas zamknięcia jednego z pasów drogowych i przekierowania ruchu na sąsiedni pas należy bezwzględnie stosować się do zasad bezpieczeństwa.

Urządzenia BRD – ruch pod kontrolą

Nowe zasady obowiązujące na danym fragmencie muszą być klarowne dla wszystkich uczestników ruchu. Do uporządkowania i zabezpieczenia przestrzeni służą urządzenia BRD, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego: znaki pionowe, tymczasowa sygnalizacja świetlna, zapory, fale świetlne, taśmy, słupki i pachołki. Ponadto, każdy kierowca musi zwracać baczną uwagę na znaki poziome naniesione żółtym kolorem.

Co ważne, każdy znak umieszczony na drodze musi zostać starannie zabezpieczony. Silny wiatr czy lekkie otarcie o samochód mogłoby sprawić, że niewłaściwie zamocowany znak przewróci się, przekręci albo zmieni swoje miejsce, stwarzając tym samym zagrożenie i wprowadzając chaos. Z tego powodu oznaczenia pionowe umieszcza się w specjalnych bazach zapewniających znakom pełną stabilność niezależnie od warunków.